Verloop van de therapie

Kennismaking en observatie:
In het kennismakingsgesprek kunnen ouder(s)/ verzorger(s) belangrijke informatie geven over het kind en bespreken we de mogelijke oorzaken van het probleem. Daarna speel ik een aantal keer (3- 5 keer ) met uw kind. Tijdens het spelen en/of praten onderzoek ik hoe uw kind het beste geholpen kan worden. In dit spelen is het contact heel belangrijk. Ondertussen ben ik nieuwsgierig naar uw kind, wat hij/zij doet/denkt en voelt is niet voor niets, dat heeft vast een goede reden. Vanuit verschillende invalshoeken tegelijk kijk ik naar:

  • wat zijn zijn/haar mogelijkheden, hulpbronnen en beperkingen.
  • welk probleem ervaart uw kind en wat heeft daar allemaal mee te maken.

In de eerste sessies is vertrouwen opbouwen en zelfvertrouwen vergroten belangrijk.

Oudergesprekken:
Deze observatieperiode wordt afgesloten met een oudergesprek. Hierin wordt gesproken over ervaringen, mogelijke veranderingen en over het verdere verloop van de therapie. Er zijn kinderen die al vrij snel een verandering laten zien, er zijn ook kinderen die meer tijd nodig hebben. Vooraf bespreek ik met uw kind welke dingen ik ga bespreken. (kinderen vanaf 12 jaar kunnen bij het gesprek aanwezig zijn)

Er worden afspraken gemaakt over hoe vaak uw kind komt spelen, het doel van de therapie en de werkwijze. We zoeken samen naar hoe u de ontwikkeling  van uw kind kunt ondersteunen. De frequentie van de oudergesprekken bespreken we in overleg.

De therapie:
Tijdens de therapie zullen we praten en/of spelen. Huisartsen en scholen noemen deze therapie ook wel speltherapie. Dit komt door mijn manier van werken. Ik zal uw kind uitnodigen om zelf te bepalen wat en hoe we spelen. Soms stel ik iets voor wat we kunnen gaan doen. Tijdens het spelen kan uw kind experimenteren met verschillende materialen en vormen van gedrag. Op een (soms) onbewuste manier kan uw kind zo nieuwe ervaringen opdoen of nieuwe betekenissen geven aan ervaringen. Hierdoor wordt verandering/ ontwikkeling mogelijk. Ik zal dit proces van verandering/ontwikkeling versnellen op een manier die past bij uw kind. Dit doe ik tijdens het spelen en/of praten. In overleg kan ook gebruikt gemaakt worden van EMDR (traumabehandeling) of medische hypnose (bij psychosomatische klachten). Ik denk en werk integratief.

Duur van de therapie:
De therapie duurt vaak 5 tot 20 keer, soms langer. Het afsluiten van de therapie gaat in onderling overleg. Vaak geeft uw kind het moment van afronding zelf aan.

Heeft u nog vragen, stel deze via de mail: info@ingerklein.nl of telefonisch: 06-42623520