Wat kunt u verwachten

Wat en hoe:

In de ouderbegeleiding kijk ik samen met u naar het gedrag van uw kind en wat dat betekent voor uw gedrag als ouder/ verzorger. We zoeken samen naar mogelijkheden voor verandering die passen bij u en uw kind. De manier van werken bespreken we samen. Mogelijke werkwijzen zijn:

  • Ouderbegeleiding als onderdeel van de therapie van uw kind. We zoeken er in gesprek samen naar hoe u de ontwikkeling van uw kind kunt ondersteunen.
  • In gesprek: Ouderbegeleiding zonder dat uw kind in therapie is. Dit kan in gesprek, waarbij u de situatie met uw kind beschrijft en we samen in gesprek zoeken naar mogelijkheden voor verandering. Dit kan een eenmalig adviesgesprek zijn. Ook is het mogelijk meerdere afspraken te maken. U kunt wat we besproken hebben dan onderzoeken of uitproberen, om dit en andere ervaringen in een volgend gesprek samen te bespreken.
  • Spelobservatie: Hierbij speel en praat ik 2 keer 45 minuten met uw kind om van daaruit samen met u in gesprek te gaan. We bespreken dan mijn observaties en wat u daarvan herkent in het dagelijks leven. Vervolgens kunnen we samen zoeken naar wat uw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en wat dat betekent voor uw gedrag als opvoeder.